Положення про учнівське самоврядування

1.1. Учнівське самоврядування у Виноградненській ЗОШ І-Ш ступенів діє на підставі Конституції України, чинного законодавства, Статуту школи і даного Положення.

1.2. Цілі і задачі учнівського самоврядування

Метою діяльності учнівського самоврядуванняє реалізація права учнів на участь в управлінні навчальним закладом.

Задачами діяльності учнівського самоврядування є:

- представлення інтересів учнів в процесі управління школою;

- підтримка і розвиток ініціативи учнів у шкільному житті;

- захист прав учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків.

1. Загальні положення

1.Учнівське самоврядування є виконавчим органом в школі , який покликаний активно сприяти становленню згуртованого колективу як дійового засобу ідейно - морального виховання особистості , формуванню в учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов'язків, визначених Конституцією України, законом України "Про загальну середню освіту", законом України "Про освіту", Правилами внутрішнього розпорядку, Правилами для учнів.

2.Учнівське самоврядування обирається на початку навчального року
строком на один рік таємним голосуванням на загальних зборах
учнів 5-11 класів або на учнівській конференції.

3. Загальні збори проводяться не рідше як один раз протягом навчального року. Активну участь у підготовці та проведенні загальних зборів (учнівської конференції) беруть організації школи.

До учнівського самоврядування обираються найактивніші , встигаючі, дисципліновані учні 5-11 класів , які користуються серед своїх товаришів авторитетом і довір'ям .

Кількісний склад учнівського самоврядування визначається загальними зборами (учнівською конференцією).

2. Завдання і зміст роботи учнівського самоврядування

Основне завдання учнівського самоврядування - всебічно сприяти керівництву школи , педагогічному колективу у забезпеченні завершення кожним учнем повної середньої освіти, глибокого засвоєння школярами основ науки , навичок у формуванні в учнів безмежної відданості Батьківщині . Учнівське самоврядування бере активну участь в організації трудового виховання і профорієнтації , позаурочної виховної роботи, розвитку самообслуговування у вихованні свідомої дисципліни і культури поведінки школярів.

Учнівське самоврядування організовує облік відвідування навчальних: занять, бореться з прогулами та запізненнями на уроки , контролює виконання учнями режиму дня ; допомагає вчителям в обладнанні навчальних кабінетів , у формуванні й організації роботи навчального активу - асистентів , консультантів , лаборантів з учнів, в організації взаємодопомоги в навчанні , підготовці та проведення олімпіад, конкурсів, вечорів.

3.Учнівське самоврядування організовує самообслуговування : прибирання класів , кабінетів та інших приміщень школи , впорядкування шкільної території ; забезпечує участь школярів у ремонті меблів , обладнання , підручників та інших посібників, а в канікулярний період - і в проведенні поточного ремонту школи .

4.Учнівське самоврядування сприяє вихованню свідомої дисципліни і культури поведінки учнів у школі і поза нею , виконанню всіма школярами Правил для учнів, Правил внутрішнього розпорядку школи , єдиних педагогічних вимог, контролює зовнішній вигляд учнів, організовує відпочинок учнів під час перерв.

3.Організація роботи учнівського самоврядування

З числа своїх членів учнівське самоврядування обирає голову,
заступників голови і секретаря.

Голова учнівського самоврядування організовує роботу учнівського самоврядування , і при необхідності буває присутнім на засіданнях педагогічної ради і бере участь у обговоренні питань, пов'язаних з діяльністю учнівського самоврядування.

Секретар учнівського самоврядування організовує контроль за
виконанням рішень учнівського самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

Відповідно до основного змісту роботи учнівське самоврядування
створює сектори: навчальний сектор, інформаційний сектор, санітарно- гігієнічний сектор, сектор охорони і порядку, сектор естетичного вигляду школи, конкретне коло обов'язків
визначаються учнівським самоврядуванням за погодженням з
директором школи.

Засідання учнівського самоврядування проводяться не рідше як один раз на місяць. У міру потреби на засідання учнівського самоврядування та його секторів запрошуються старости класів, не обрані до складу учнівського самоврядування.

Гласність роботи учнівського самоврядування, оперативність доведення його рішень до кожного учня забезпечується регулярноюінформацією членів учнівського самоврядування і старост на класних зборах через стінну пресу.

7. Учнівське самоврядування налагоджує чергування по школі і в класах. З урахуванням конкретних умов роботи учнівське самоврядування за погодженням з директором школи розробляє інструкцію про чергування учнів по школі та його графік.

4. Учнівське самоврядування та класні колективи

1. Зв'язок учнівського самоврядування з класними колективами
здійснюється через старост, які обираються на класних зборах.

2.Класні збори – колективний орган учнівського самоврядування в класі — проводяться не рідше як один раз на місяць.

3. Класні збори приймають рішення з питань діяльності класного колективу, заслуховують інформацію про рішення учнівського самоврядування, накреслюють конкретні заходи щодо виконання цих рішень, беруть участь в обговоренні оцінок поведінки учнів класу, а у випускних класах - і в підготовці характеристик учнів, визначають порядок і затверджують графік чергування учнів по класу.

4. Староста організовує роботу учнів класу для виконання рішень учнівського самоврядування і класних зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку і проведення класних зборів, роботу чергових у класі.

5. У 1-4 класах призначаються педагогом або обирається з числа учнів відповідальних за конкретні ділянки роботи: чергування по класу, підтримання чистоти в приміщеннях, підготовка та проведення шкільних свят і т.д.

5. Учнівське самоврядування та педагогічний колектив школи

1. Педагогічний колектив школи спрямовують роботу учнівського самоврядування на згуртування шкільного та класних колективів, розвиток громадської активності та ініціативи учнів.

2.Директор школи всебічно сприяє діяльності учнівського самоврядування, призначає педагогів, які допомагають секторам учнівського самоврядування, розглядає і схвалює його документацію: плани, інструкції, пам’ятки.

3.Класний керівник спрямовує роботу класних зборів, старости, чергових.

4.Педагог – організатор організовує роботу секторів учнівського самоврядування.

5. Заступник – директора з виховної роботи спрямовує та контролює роботу учнівського самоврядування.


Поради консультантам учнівського самоврядування.

1. Самоврядування у шкільному класі, творчому об’єднанні – це не проблема дітей, а педагогічна проблема, основною стратегією якої є:

· послідовне створення за допомогою учнівського самоврядування духовно – морального клімату взаємних стосунків;

· утвердження учнів у ролі організаторів і відповідальних за якість життя колективу;

· обговорення перспектив роботи учнівського колективу, планування та організація життєдіяльності;

· забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів на всіх етапах – від пошуку корисних справ та їх реалізації до підбиття підсумків.

2. Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його форм , скільки від демократизації. Справжній демократизм можливий за таких умов :

· активної дії такої форми демократії, як загальні збори;

· змінності лідерів учнівського самоврядування, коли всі почергово виконують функції організаторів, так і виконавців;

· реального вибору активу будь – якого органу учнівського самоврядування на альтернативній основі;

· періодичної звітності вибраного активу перед своїм колективом, широкої гласності його роботи;

· самостійного визначення учнями завдань, змісту та організаційних форм самоврядування;

· наділення членів реальними правами та обов’язками.

3. Принцип дії педагога щодо учнівського самоврядування виражається формулою «Радь! Пропонуй! Показуй перспективи зростання! Зацікавлюй! Довіряй! Аналізуй! Давай можливість проявити дітям ініціативу, але не «натискай»!».

Кол-во просмотров: 465

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Май 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031