Штаб загону ЮІД

1.Начальник штабу –Збандут Л.Г.(педагог-організатор)

2.Командир штабу-Клюц Олександр

3.Командир групи пропаганди і пропаганди - Богинська Марія

4.Командир групи юних автомобілістів – Пилипенко Олександр

5.Командир групи санітарів – Підтинна Катерина

6.Команда штабу – Аксьонов Олександр

7.Врублевська Юлія

8. Макруха Карина

9.Оверкіна Аріна

10.Даведенко Поліна

План роботи загону юних інспекторів руху на 2017-2018

Зміст роботи

Дата виконання

Відповідальні

1.

Вступне заняття. Вибори голови загону. Обов’язки і права членів загону.

05.09.2014

Педагог-організатор

2.

Місячник «Увага! Діти на дорозі»

20 серпня-

20 вересня

ЗДВР, голова загону, педагог-організатор

3.

Виступ агітбригади ЮІР перед учнями 1-4 класів

ІІ тиждень вересня

Педагог-організатор

4.

Конкурс газет «Безпека на дорогах» серед учнів 5-9 класів

Протягом жовтня

Редколегія загону ЮІР

5.

Оновлення інформаційних стендів, куточків безпечного руху, наочності про безпечний дорожній рух

Постійно

Загін ЮІР, педагог-організатор

6.

Бесіда з учнями 1-5 класів «Причини ДТП»

листопад

Члени загону

7.

Бесіда «Обережність на дорозі взимку»

грудень

Члени загону

8.

Конкурс «Юний регулювальник»

лютий

Члени загону

9.

Вікторина «Дорожні знаки» для 6-7 класів

квітень

Командир загону

10

Підсумки роботи загону

травень

Командир загону

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ЮІР

Занятие № 1 Введение. Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы командира отряда, его заместителя, командиров групп. Разработка символа отряда, выбор девиза, разучивание отрядной песни. Выбор редколлегии, печатного органа отряда. Задание: изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и задачах ЮИД.

Занятие № 2 Правила дорожного движения. История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили, мотоциклы и велосипеды. Правила дорожного движения, их история. Задание: «Учись быть пешеходом», энциклопедия из серии «Я познаю мир» – «Автомобили» и др. Знакомство с Правилами дорожного движения. Основные термины и понятия: участник дорожного движения, дорога, проезжая часть, тротуар, обочина

Занятие № 3 Обязанности пешеходов. Пешеходные переходы и остановка маршрутных средств. Движение пешеходов. Обязанности пассажиров .Возможные опасные ситуации, возникающие при переходе дороги. Разбор ситуаций-ловушек: «Обзор закрыт», «Внимание отвлечено», «Середина проезжей части», «Пустынная улица» и др. (Использование плакатов или стендов «Кажется безопасно? Нет – опасно!», плакатов «Улица без опасности» – изд. «Третий Рим»).

Занятие № 4 Светофор. Сигналы регулировщика. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. Значение сигналов светофора

Написать рассказ или стихотворение о светофоре.

Предупредительные сигналы автомобиля.

Занятие № 5 Дорожные знаки. Классификация дорожных знаков: Предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, информационные, знаки особых предписаний, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. Значение отдельных дорожных знаков. Разметка дороги (проезжей части).

Занятие № 6 Обязанности водителей .Правила движения велосипедистов, требования к управлению велосипедом, мопедом, возраст, разрешающий движение по проезжей части, движение колонн велосипедистов

Занятие № 7 Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств .Виды пешеходных переходов. Регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Задание: начертить перекресток с пешеходными переходами и изучить с детьми Правила перехода дороги.

Занятие № 8 Начало движения. Сигналы велосипедиста при поворотах, разворотах и остановке. Перестроение. Расположение транспортных средств на проезжей части. Особенности движения по узкой проезжей части, многополосной дороге, дороге с тремя полосами движения.

Занятие № 9 Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков .Задание: изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков различных видов. Сфотографировать движение на одном из перекрестков. Придумать и провести в игру «Наш перекресток». Написать в школьную газету заметку под названием «На перекрестке».

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГІН ЮІР

1.1 Загін ЮІР – добровільне об’єднання школярів, який створено з метою виховання в них віри в себе, в свої сили, професійної орієнтації, широкого залучення їх до організації пропаганди безпечної поведінки на вулицях і дорогах серед дітей молодшого та середнього віку.

1.2 Головними завданнями загону ОІР є:

· допомога навчальному закладу у вихованні учнівської молоді, почуття відповідальності за збереження життя та здоров’я людей;

· вивчення норм безпечної поведінки на вулицях і дорогах, опанування навичками роботи щодо пропаганди Правил дорожнього руху і організація цієї роботи серед дітей;

· опанування навичками надання першої допомоги потерпілому при дорожньо-транспортних пригодах.

Основні напрями роботи загону ЮІР

2.1 Основними напрямами роботи загону ЮІР є : вивчення ПДР, опанування методами щодо запобігання дитячого травматизму від автотранспорту і навичками надання першої допомоги потерпілому при дорожньо-транспортних пригодах, знайомство з оперативно-технічними засобами регулювання дорожнього руху.

2.2 Проведення роз’яснювальної роботи з пропаганди ПДР в школі, дитячому садку.

2.3 Забезпечення безпеки руху в мікрорайоні навчального закладу в звичайні дні, а також при проведенні масових заходів, спортивних змагань.

2.4 Участь в оглядах і зльотах ЮІР, конкурсах і змаганнях агітбригад.

2.5 Організація роботи з юними велосипедистами.

Структура і організація роботи загону ЮІР

3.1 Членами загонів ЮІР можуть бути школярі віком від 10 років, які виявили бажання брати участь у роботі загону ЮІР.

3.2 Загін створюється при наявності не менше 10 чоловік.

3.3 Прийом у члени загону ЮІР здійснюється на основі усної заяви на зборі загону.

3.4 Керівництво роботою загону ЮІР здійснюється штабом ЮІР, обраним на загальних зборах загону. Штаб із свого складу вибирає командира і заступника командира загону.

3.5 Штаб загону ЮІР планує роботу, складає графіки патрулювання і здійснює контроль за його виконанням, проводить інструктаж членів загону, несе відповідальність за дисципліну членів загону, організовує вивчення ними ПДР, проводить заняття зі спеціальної і фізичної підготовки.

Обов’язки і права юного інспектора руху

4.1 Юний інспектор руху зобов’язаний:

4.1.1 Дорожити честю, званням юного інспектора руху, брати активну участь у справах загону, своєчасно і точно виконувати завдання штабу і командирів.

4.1.2 Вивчити ПДР і бути прикладом в їх дотриманні.

4.1.3 Проводити роз’яснювальну роботу серед ровесників і дітей молодшого шкільного віку щодо дотримання ПДР.

4.1.4 Всіляко берегти і зміцнювати громадський правопорядок, брати участь у попередженні порушень дітьми ПДР.

4.1.5 Вміти надати потерпілому першу медичну допомогу.

4.1.6 Зміцнювати своє здоров’я, постійно займатись фізичною культурою і спортом.

4.2 Юний інспектор має право:

4.2.1 Брати участь в обговоренні всіх питань щодо діяльності загону і вносити відповідні пропозиції.

4.2.2 Обирати і бути обраним членом штабу загону ЮІР.

4.2.3 Отримувати інформацію про діяльність загону ЮІР, відповіді з приводу своїх звернень і критичних зауважень.

4.2.4 Оволодівши знаннями, уміннями і навичками методичної і практичної роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, отримати звання «Юний інспектор з безпеки руху».

Журнал загону ЮІР

Витяг з положення

Загін ЮІР – добровільне об’єднання школярів, який створено з метою виховання в них віри в себе, в свої сили, професійної орієнтації, широкого залучення їх до організації пропаганди безпечної поведінки на вулицях і дорогах серед дітей молодшого та середнього віку.

Адреса Виноградненська середня загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

Донецька область

вул.. Центральна, 38

Директор –

Шкляр Л.Г.

Заступник директора з виховної роботи -

Дика В.В.

Педагог – організатор –

Збандут Л.Г.

Педагог – керівник загону ЮІР – Збандут Л.Г.

Виступ агітбригади «Світлофор»

Ми – за безпечний і вічний рух!

Розробила і підготувала

виступ агітбригади

керівник гуртка ЮІР

Збандут Л.Г.

Вихід (Руслана «Дикі танці»)

Кожного року

Молодь України скликає

Районний огляд-конкурс роботи загонів

Юних інспекторів руху 2014 року

№ Пісня «Я устал»

Зібралися у нас в агітбригаді

Лише ті хлопці і дівчата!

Що правила дорожнього руху хочуть вивчати!

І серед школярів і дорослих !

Їх пропагувати!

Вивчати!

Інформувати!

Оберігати!

Застерігати!

Ми – за безпеку людського життя!

№ «Отпетые мошенники «В ранці прокидаюсь…»

Вас вітає агітбригада «Світлофор»!

Ми – красиві ірозумні,

Ми –зелені - компетентні,

Ми – червоні - креативні,

Ми – окремо кожен з нас –

Просто «світло» - супер клас!

№ Время і стекло

Тема нашого виступу сьогодні така,

Врахуйте вона дуже не проста:

«Відмінні знання правил руху – усіх!»

Дотримання їх постійно! Раз!

Порушень не допускати! Два!

На вулицях Їх не забувати! Три!

Ось така головна «Світлофора » мета!

Міліціонер.

– То може розкажете чому ви там навчились?

(Співають)

1.Ми водійки не прості ми водійки золоті,

правила ми чьотко знаєм, так як курси посєщаєм!

2.Подивись ось перед нами – знак трикутний з дітлахами.

Знак цей, гляньте, застережний треба бути обережним.(діти)

3.Не сигналь, візьмись за ум, бо натвориш зайвий шум.

Тут не ліс і не ливарня поруч школа і лікарня.(звуковий сигнал заборонено)

4.Переїзд ось обережно, тут уважним будь належно,

безтурботність не годиться – знає це кожна дівиця.(залізний переїзд без шлагбаума)

5.Ось рябу корівку видно, я її об ¢їду спритно,

знак стоїть тут неспроста, зустріч тут можлива та!(Тварини на дорозі)

Міліціонер

: Так, бачу ви й справді досвідчені водії, хоча лише вчитеся. Тож ваші документи, щасливої дороги!

(Виходять )

Баба Яга

- Оце б мені так! А я вмію тільки на велосипеді! (сідає на велосипед, їздить без рук і падає)

Міліціонер:

- О, мадам, так ви ж не знаєте, що велосипедистам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

1 дитина

- рухатись по проїжджій частині, коли поряд є велосипедна доріжка.

2 дитина

- рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей на дитячих велосипедах під наглядом дорослих.)

3 дитина

- під час руху триматися за інший транспортний засіб.

4 дитина

- буксирувати велосипед.

5 дитина

- їздити не тримаючись за кормо, та знімати ноги з педалей.

6 дитина

- перевозити пасажирів, за винятком дітей до семирічного віку, на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками.

7 дитина

– керувати велосипедом з несправним гальмом і звуковим сигналом, а також без освітлення у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Баба Яга

Я не буду, я більше ніколи не буду порушувати правила, тільки не забирайте у мене це чудєсноє срєдство пєрєдвіженія! Пожалуста, мой генерал!

(Голос із-за сцени)

– Інспектор Петренко, громадянина Вовка затримано, направляємось у відділок!

Міліціонер:

Мені теж треба поспішати. А ти Бабцю, будь законослухняна громадянка!

Баба Яга: Буду, каса тік, буду!

1 ведучий:

Знайте всі, дорослі і діти,

Найважливіші на світі

Строгі правила дорожні і без них прожити не можна!

2 ведучий:

Здоров'я вам всім, водіям, пасажирам,

В здоровому тілі, здоровий вам дух!

3 ведучий:

Щасливих доріг вам усі ми бажаємо,

Всі:

Бо ми за безпечний, за вічний ми рух!

Кол-во просмотров: 334

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930