ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Виноградненської гімназії

__________ Л. Г. Шкляр 07.06. 2019 р.

РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«Виноградненська гімназія зі структурним підрозділом

початкової школи

Маріупольської міської ради Донецької області»

на 2019-2020 навчальний рік

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол № 14 від 07.06.2019 року)

Голова педагогічної ради

директор

____________ Л.Г.Шкляр

МП

м. Маріуполь 2019 рік

Навчальний план для 1-2 класу

з українською мовою навчання

комунального «Виноградненська гімназія зі структурним підрозділом початкової школи

Маріупольської міської ради Донецької області»

(додаток 1 до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Р. Б. Шияна )

Назва

освітньої галузі

Кількість годин

на рік

1 клас

2 кл.

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна

5

5

10

Іншомовна (англійська)

2

3

5

Математична

3

3

6

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

7

8

15

Технологічна

Інформатична

Мистецька

2

2

4

Фізкультурна*

3

3

6

Усього

19+3

21+3

40+6

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять (російська мова)

1

1

2

Загальнорічна кількість навчальних годин

23

25

48

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20

22

42

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

48

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план для 3-4 класів

з російською мовою навчання

комунального закладу «Виноградненська гімназія зі структурним підрозділом початкової школи

Маріупольської міської ради Донецької області»

( додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2018 року № 407

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

3

4

Разом

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

4

4

8

Російська мова

5

5

10

Англійська мова

2

2

4

Математика

Математика

4

4

8

Природознавство

Природознавство

2

2

4

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

2

Образотворче мистецтво

0+(1)

0+(1)

0+(2)

Технології

Трудове навчання

1

1

2

Інформатика

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

2

Фізична культура

3

3

6

Усього

22+3

+(1)

22+3

+(1)

44+6

+(2)

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

46

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

52

Навчальний план для 5-8 класів

з російською мовою навчання

комунального «Виноградненська гімназія зі структурним підрозділом початкової школи

Маріупольської міської ради Донецької області»

( додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2018 року № 405

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

разом

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

11,5

Українська література

2

2

2

2

8

Іноземна мова(англ.мова)

3

2

2

2

9

Друга іноземна мова(німецька)

2

2

2

2

8

Мова національної меншини(російська мова)

2

2

2

2

8

Інт. курс «Література» (національної меншини та Зарубіжна література)

2

2

2

2

8

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

4,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

3

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

3

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

8

Алгебра

-

-

2

2

4

Геометрія

-

-

2

2

4

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

2

Біологія

-

2

2

2

6

Географія

-

2

2

2

6

Фізика

-

-

2

2

4

Хімія

-

-

1,5

2

3,5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

6

Інформатика

1

1

1

2

5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

4

Фізична культура**

3

3

3

3

12

Разом

27,5+3

29,5+3

31+3

31,5+3

119,5+12

Додаткові години на вивчення предметів варіантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

0,5

1,5

1

1,5

4,5

Додаткові години на вивчення предметів для групових занять

- Українська мова

- Математика

0,5

-

1

0,5

1

-

1

0,5

3,5

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

124

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

124+12

Навчальний план для 9 го класу

з російською мовою навчання та вивчення двох іноземних мов

комунального закладу «Виноградненська гімназія зі структурним підрозділом початкової школи

Маріупольської міської ради Донецької області»

( додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2018 року № 405

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9

Разом

Мови і

літератури

Українська мова

2

2

Англійська мова

2

2

Німецька мова

2

2

Російська мова

2

2

Українська література

2

2

Інт. курс «Література» (національної меншини та Зарубіжна література)

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

1

1

Мистецтво*

Мистецтво

1

1

Математика

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природо-знавство

Біологія

2

2

Географія

1,5

1,5

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і фі-зична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

Разом

32,5+3

32,5+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курсів за вибором ,індивідуальні заняття та консультації

0,5

0,5

Курс за вибором

«Креслення»

0,5

0.5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

Кол-во просмотров: 300

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930