Звіт

директора комунального закладу «Виноградненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Маріупольської міської ради Донецької області» Шкляр Л.Г.

про виконану роботу за 2017-2018 навчальний рік.

Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/18н.р. Я буду вести розмову про нас учнів, учителів, батьків і звичайно, про директора. Усі ми разом є будівничі, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій школі за партами сидять майбутні лікарі, актори, інженери, художники, письменники. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на нас. Вони дивляться інші фільми, слухають іншу музику, мають інших кумирів. Між нами відстань часу , але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них. Я переконаний, що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини залишитись у школі після закінчення уроків. Як директор школи я у своїй діяльності керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. У 2017-2018 навчальному році робота школи була спрямована на формування освіченої,творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров*я,яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно Національної доктрини розвитку освіти, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України .

Загальні відомості про навчальний заклад

Комунальний заклад «Виноградненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Маріупольської міської ради Донецької області»

розташований за адресою:

с. Виноградне вул.. Центральна, 38

Школу засновано у 1955 році (будівля складається з 2-х поверхів, проектна потужність -140 учнів) Працює 15 педагогів,7 чоловік технічного персоналу.

В школі є їдальня, , бібліотека, спортивний майданчик.

Методична робота

Школа працює над науково-методичною проблемою «Розвиток самоосвітньої діяльності учителя та учня шляхом особисто-орієнтовних технологій».

Педагогічний колектив налічує 15 вчителів-предметників На початок навчального року в школі навчалося 138 учні.

На кінець року в Виноградненській загальноосвітній школі навчалось 138 учня, з них 17- прибули із зони проведення антитерористичної операції.

За І семестр вибуло 5 учнів, прибуло 7 учнів.

Протягом І семестру 2017-2018 навчального року проводився моніторинг навчальних досягнень учнів з базових дисциплін, який показав, що вчителі знають критерії оцінювання, формують навчальні навички, уміння, вдосконалюють самоосвітню діяльність учнів.

Якість знань учнів в І семестрі 2017-2018 навчального року складає 49% наявність початкового рівня знань – 2%. Дванадцять учнів закінчили семестр на відмінно: 2 клас - 4 учня, 3 клас - 4 учня, 4 клас – 2 учня, 6 клас – 2 учень. На кінець ІІ семестру в Виноградненській загальноосвітній школі навчалось 138 учень, з них 17 із зони проведення антитерористичної операції.

За ІІ семестр, прибуло 5 учнів.

Якість знань учнів в ІІ семестрі 2017-2018 навчального року складає 55 % наявність початкового рівня знань – 1%. Дванадцять учнів закінчили рік на відмінно: 2 клас - 2 учнів, 3 клас – 5 учня, 4 клас – 3 учня, 6 клас – 2 учня

Якість знань за 2017-2018 навчальний рік склала 55%, низький рівень 1%. Дванадцять учнів закінчили рік на відмінно: 2 клас - 2 учнів, 3 клас – 5 учня, 4 клас – 3 учня, 6 клас – 2 учня

У 2017-2018 навчальному році всі навчальні предмети, передбачені навчальним планом, викладалися за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. На основі цих програм учителями були складені календарно-тематичні плани, які були розглянуті та схвалені на засіданнях методичних об’єднань, погоджені заступником директора з навчальної роботи.

З метою забезпечення системного контролю за ходом виконання навчальних програм, адміністрацією закладу були розроблені і запропоновані вчителям-предметникам для заповнення таблиці щодо виконання програм відповідно до специфіки предметів.

Розбіжності у кількості запланованих і вичитаних годин існують, але програму виконано за рахунок ущільнення навчального матеріалу. На протязі навчального року учні школи приймали активну участь у всеукраїнських конкурсах Колосок осінній – 27 учні , Соняшник - 23 учнів , Колосок весняний 45 учнів, Кенгуру – 12 учнів.Учні 2 класу приймали активну участь у онлайн олімпіаді знавців на порталі «Всеосвіта» та одержали дипломи ІІ-ІІІ ступеню. Учениця 6 класу Матросова Дар*я приймала участь у ІІ етапі Всеукраїнськой олімпіади з математики.

Виховна робота

Основні напрями виховання в школі сплановані на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на 2016-2020 роки.

Адміністрацією школи та педагогічним колективом створено систему виховної роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки».

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працює над реалізацією виховної теми «Системний підхід до виховання учнів, підготовки їх до життя і праці».

Пріоритетними напрямками виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік визначено:

1. Формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення дітьми своєї етнічної спільності, виховання в них дитини та її громадського виховання, національної гідності.

2. Успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнародних взаємин, залучення молоді до національної і світової культури.

3. Формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, соціальної активності, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

4. Демократизація виховного процесу через удосконалення органів учнівського самоврядування.

5. Розвиток волонтерства, як важливого компонента соціалізації.

6. Створення безпечного освітнього середовища для розвитку здорової особистості протягом її навчання, формування в неї свідомого ставлення до свого здоров’я та життя, оволодіння життєвими навичками.

План виховної роботи школи та плани виховної роботи класних керівників складено відповідно до методичних рекомендацій щодо планування виховної роботи в закладах освіти на 2017-2018 н. р..

Педагогічний колектив спільно з учнями розробляють організаційну структуру, заходи, що забезпечують діяльність дитячого колективу, вчать учнів жити та спілкуватися у колективі, бути лідером, брати участь у колективних творчих справах.

Було проведенно основні тематичні місячники та декади:

09.02 – 20.02. – декада військово-патріотичного виховання (15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, відповідно до Указу Президента від 11 лютого 2004 року N 180/2004, День Героїв Небесної Сотні – 20 лютого);

12.02 – 18.02 – тиждень Народознавства (свято Масляної);

19.02 – 19.03 – місячник здорового способу життя «Твоє здоров’я в твоїх руках» (в рамках місячника проведення конкурсів «Молодь обирає здоров’я», «КВК «ЮІР», День боротьби з туберкульозом, День Правил дорожнього руху);

12.03 – 16.03 – тиждень світової культури та мистецтва;

19.03 – 23.03 – тиждень безпеки життєдіяльності та Правил дорожнього руху;

02.04 – 13.04. – декада правових знань та громадянського виховання;

09.04 – 10.05. – місячник Пам’яті та примирення;

10.04 – 20.04 – декада заходів з цивільного захисту;

16.04 – 27.04. – декада Довкілля (роковини Чорнобильської трагедії);

23.04 – 30.04. – тиждень заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

02.05 – 31.05 – місячник Доброти і Милосердя;

10.05 – 16.05 – декада родинного виховання «Я. Родина. Україна.» (День Матері, Міжнародний день родини);

17.05 – 25.05 - тиждень єдності народів «Наш вибір – Європа» (до Дня Європи);

18.05. – 30.05. – декада безпеки життєдіяльності та Правил дорожнього руху.

Четвертий четвер кожного місяця – інформаційний день щодо збереження життя та здоров’я дітей.

Протягом року активно пропагували здоровий спосіб життя, проводилися виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров'я: змагання з футболу, змагання з тенісу, «козацькі забави». Забезпечували розвиток фізичних здібностей не тільки на уроках, а й у позаурочний час.

З метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, сприяння розвитку її інтелектуальних та творчих здібностей, виховання в учнів прагнення до пізнання і самовдосконалення учні нашої школи брали участь у шкільних та районних конкурсах.

Учні нашої школи брали участь у районній виставці та обласній у рамках проведення Всеукраїнської природоохоронної акції «Первоцвіт». Роботи наших учнів зайняли призові місця Гран Прі учениця 9 класу Крюкова Катерина, ІІ місце учениця 8 класу Разумова Дар*я.

Однією із складових виховної роботи є робота з дітьми, які схильні до правопорушень.

Кожен класний керівник працює за планом роботи з асоціальними сім’ями класу, відвідує учнів дома, слідкує за їх діяльністю у позаурочний час, складає акти обстеження, планує роботу над недоліками у поведінці учнів. У школі оформлено правовий інформаційний куточок, який містить інформацію для учнів щодо їхніх прав та обов’язків.

На виконання Комплексної Програми профілактики правопорушень у школі розроблено відповідний план заходів.

На внутрішкільному обліку перебуває 2 сім*ї Максименко Ілля і клас. Корабльова Світлана 4 клас.

На обліку в кримінальній міліції не стоїть жодного учня. Ведеться облік сімей, які тимчасово опинилися в кризовій ситуації. Адміністрація школи та класні керівники приділяють велику увагу питанню про насильство в сім’ї. Таких випадків у школі не виявлено.

Одним із напрямків виховної роботи є співпраця сім’ї та школи. Класні керівники провели по 4 батьківських збори. У школі працюють комісії шкільного батьківського комітету. Адміністрація та класні керівники сприяють співпраці батьківського комітету школи та шкільного парламенту в організації та проведенні різноманітних позакласних та позашкільних заходів (протягом року). Здійснюється правова освіта батьків, залучаються до цієї роботи працівники правоохоронних органів та медичні працівники. На початку навчального року створено батьківський комітет школи та батьківські комітети класів.

Протягом року у школі з військово-патріотичного виховання були проведенні такі заходи: «Вшанування пам*яті героїв Небесної сотні», «15 лютого вшанування воїнів, які воювали на території інших держав , «День пам*яті та примирення 8 травня», ряд заходів до дня Перемоги.

Було проведено виховні години: «Афганістан…..роки потому», «Вшануймо ветеранів ДСВ». Кожного разу було запрошено учасників АТО, морських піхотинців, військовослужбовців ЗСУ, ветеранів ДСВ. Протягом кожного місяця проводяться уроки мужності (план складено).

Активна участь у патріотичному напрямку свідчить про те, що наша школа виховує справжніх патріотів своєї Вітчизни.

Складовою виховної роботи є робота з дітьми пільгового контингенту, які знаходяться під постійною увагою та контролем адміністрації школи, класних керівників.

Всього на обліку у школі дітей пільгового контингенту - 28, із них: малозабезпечених -1 чол., багатодітних –11 чол., ЧАЕС- 2 чол., дітей одиноких матерів – 8 чол, інвалідів – 6 чол.

Питання виховної роботи постійно заслуховуються на нарадах при директорі, педагогічних радах.

Разом з тим під час організації виховної роботи у школі було виявлено недоліки. Класним керівникам слід більше уваги приділяти вихованню естетичних смаків учнів, їх зовнішньому вигляду, формуванню дикції, культури поведінки на сцені, вмінню виступати перед аудиторією.

Профілактика правопорушень

В основу роботи адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх покладено план заходів Міністерства освіти і науки щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень» .

В школі розроблено систему роботи з профілактики правопорушень.

Вона складається з наступного:

1.Робота Ради профілактики правопорушень:

- Розгляд питань впливу сім'ї на виховання.

- Розгляд конкретних правопорушень.

- Постановка на шкільний облік правопорушників.

- Робота з сім'ями групи ризику

2. Організація контролю за станом відвідування учнями школи:

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства», ст. 53 Конституції України, з метою охоплення учнів школи навчанням та контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи в навчальному закладі здійснюється систематична робота. Стан відвідування навчальних занять учнями школи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи, соціального педагога, класних керівників. В школі здійснюється систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Ведеться журнал обліку пропущених уроків, куди черговий вчитель щодня вносить дані з класних журналів. З учнями і батьками проводяться бесіди, регулярна профілактична робота з попередження пропуску уроків без поважних причин.

Алгоритм контролю за обліком відвідування учнями школи наступний:

• потижневий контроль адміністрації за відвідуванням учнями школи (систематичне проведення рейдів контролю);

• робота класних керівників та активу класу над попередженням пропусків уроків учнями без поважних причин (відвідування вдома, ведення зошитів з обліку відвідування занять, відвідування батьківським комітетом класу проблемних сімей, ведення зошитів індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень тощо);

• інформування адміністрацією закладу, класними керівниками батьків (телефонічно, виклики до школи, письмове інформування);

• заслуховування на Раді з профілактики правопорушень;

3. Місячник та тиждень правових знань:

- Класні виховні години на правову тематику.

- зустріч з працівниками правоохоронних органів.

- Зустріч з лікарями.

- Бесіди на правову тематику.

- Година запитань і відповідей.

4. Облік дітей, схильних до правопорушень.

5.Облік батьків, які не займаються вихованням дітей.

6. Виховання свідомої дисципліни учнів:

- Чергування учнів та вчителів по школі.

- Розгляд порушників дисципліни на класних зборах.

- Розгляд порушників дисципліни на зібраннях органів учнівського самоврядування.

Наказом директора школи створено Раду з профілактики правопорушень, Робота Ради щорічно планується, засідання комісії проводяться періодично, по мірі надходження питань. На кожному засіданні ведуться протоколи, які зберігаються у справах школи. Розглядаються різні питання щодо роботи з учнями девіантної поведінки, аналізується робота класних керівників

Учнів на внутришкільному обліку не має Робота з профілактики правопорушень, бродяжництва та інших негативних явищ здійснюється педагогічною службою школи.

Класні керівники у виховних планах на 2017-2018 н.р. запланували та проводили заходи з планом роботи школи та Програмами виховної роботи школи.

В кожному класі класними керівниками проводиться робота з профілактики правопорушень та запобігання злочинності.

У школі також проводиться робота з сім*ями, які попали в скрутні життєві умови. На шкільному обліку дві такі сім*ї: Максимова Іллі учня, 2 класу та Корабльової Світлани, учениці 5 класу.

Протягом навчального року до школи не одноразово приїздили представники національної поліції, спеціалісти у справах дітей. Які проводили бесіди з учнями 5-9 класів

Атестація педагогічних працівників

Аналізуючи роботу атестаційної комісії І рівня, у цілому атестація пройшла успішно.

За планом на 2017-2018 навчальний рік атестації підлягало 3 вчителя, атестовано 3 вчителя з них :

- два вчителя за результатами атестації підтвердили вищу кваліфікаційну категорію: вчительі початкових класів –Стеценко О. В. та Яцко Л. О.

- один вчитель за результатами позачергової атестації одержав першу кваліфікаційну категорію: вчитель російської мови та літератури Баландіна Ю. М.

Атестаційна комісія здійснювала атестацію педагогічних працівників з урахуванням наступних критеріїв:

1. Навчальні досягнення учнів.

2. Досягнення учнів в конкурсах, олімпіадах.

3. Досягнення вчителя у фахових конкурсах.

4. Методична робота:

Однією із умов проходження атестації є наявність курсової перепідготовки. Всі вчителі, які проходили атестацію пройшли курсову перепідготовку:

Соціальний паспорт

В школі:

- дітей із зони АТО - 17,

- дітей із багатодітних сімей - 11,

- дітей – інвалідів – 6,

- дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2,

- дітей матерів одиначок – 8.

- дітей з малозабезпечених сімей – 1

Матеріально-технічна база навчального закладу

Школу засновано у 1955 році (будівля складається з 2-х поверхів, проектна потужність -140 учнів).

У закладі створено умови для роботи і навчання, проводяться ремонти, згідно до норм та вимог сьогодення .

Кожен рік виконуються косметичні ремонти, є висновки державної санітарно - епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи 10 класних кімнат.

Забезпеченість закладу меблями 80%. В школі є їдальня, бібліотека, спортивний майданчик.

Фінансово-господарська діяльність

Адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією Проте вікна (нових всього 27шт.) та двері приміщення школи знаходяться в такому стані , що потребує капітального ремонту.Планується за бюджетні кошти замінити усі 35 вікон. Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.. На квітниках щороку висаджуються квіти,. Огорожа завжди ремонтується , бордюри побілені. Проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через брак коштів. Дирекція школи намагатиметься використати для цього всі можливі резерви,

Кадрове забезпечення

Укомплектованість педкадрами задовільна. Віковий склад педагогічних кадрів такий:

До 30 років – 1

До 40 років – 2

До 50 років – 7;

До 60 років – 4;

Більше 60 – 1.

Середній вік колективу – 50-55 років. Прогнозування якісного і кількісного складу педагогічних працівників не викликає особливого занепокоєння

За категоріями учителі розподіляються

Спеціаліст вищої категорії – 5

Спеціаліст І категорії – 7

Спеціаліст ІІ категорії - 1

Спеціаліст – 2

Кадрова політика загальноосвітньої школи будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя. Враховуючи можливість і пріоритетність кадрових питань, у навчальному закладі розроблено заходи по створенню системи професійного росту педагогічних кадрів; удосконалення системи матеріального і морального стимулювання.

Таким чином, серед завдань кадрової політики закладу можна визначити наступні:

- активізація та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

-дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримка їхньої професійної

активності;

-добір вчителів повинен здійснюватись відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

- впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

На початок 2017-2018н.р. до роботи приступили 16 педпрацівників, усі мають відповідну фахову освіту.

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу педагогічну освіту і володіють державною мовою.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів

0рганізація харчування учнів у навчальному закладі

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1-9-х класів. Працівники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час прийому їжі. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1—4 класів та бажаючі із 5-9 кл. охоплені гарячим харчуванням.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після другого та третього уроків.Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.. В шкільній їдальні продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2017-2018 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Створено комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці,

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Будівля школи забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; МО класних керівників, батьківських зборах..

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. За період 2017-2018 н.р. не зафіксовано випадків травматизму невиробничого характеру та випадків травматизму під час навчально-виховного процесу.

Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи - підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

Завдання педагогічного колективу допомогти випускникам правильно обрати професію свого майбутнього життя, врахувати не тільки бажання учня, але й вимоги до професії.

Робота з батьками та громадськістю:

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною..

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч.

Управлінська діяльність:

Діяльність закладу відбувається в режимі подальшого розвитку. Керівництво закладом здійснюється на основі плануючих документів : перспективного, річного, місячного та тижневого планів. Науково та оптимально організувати роботу закладу допомагають нормативні документи, інформаційні збірники Міністерства освіти і науки України, накази, розпорядження департаменту освіти та науки. Керівництво закладом здійснюють директор школи та його заступник: з навчально- виховної що діє в рамках посадових обов’язків. Щороку на засіданні педагогічної ради заслуховується звіт заступника .У школі діють рада школи, батьківська рада, які спільно з адміністрацією школи вирішуються актуальні питання школи.

Система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників 'розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально- виховного* процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Директор школи Л.Г.Шкляр

Кол-во просмотров: 226

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930