УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИНОГРАДНЕНСЬКА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ»

87642 Донецька обл. с. Виноградне, вул. Радянська, 38

Телефон: (06296)38551

vinogradnoe_scool@ukr.net

_29.05.2018____№ ____

На № ______від __________

Аналітична довідка

Виноградненської ЗОШ

щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році

Атестація педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. за №1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 20.12.2011р. №1473, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 10.01.2012р. за №14/20327 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 16.08.2013р. № 1417/23949, відповідно до законів України „Про освіту” (ст.54), „ Про загальну середню освіту” (ст.27), наказу начальника департаменту освіти Маріупольської міської ради від 07.09.2017 р. № 875 “Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників навчально- виховних закладів міста у 2017-2018 навчальному році”, наказу по школі від 10.09.2017 р. №170 «Про атестацію педагогічних працівників у 2017 – 2018 н. р.» та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання.

Атестація здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителів, результатів педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, вивчення навчальної документації, документів про проходження післядипломної курсової підготовки, співбесід з вчителями, які атестуються.

В школі було затверджено склад атестаційної комісії І рівня 2017-2018 навчального року”, наказ від 10.09. 2017 р. №170 «Про атестацію педагогічних працівників у 2017 – 2018 н. р.». До складу атестаційних комісій були залучені найбільш досвідчені педагоги, голова профспілки школи.

Аналізуючи роботу атестаційної комісії І рівня, у цілому атестація пройшла успішно.

За планом на 2017-2018 навчальний рік атестації підлягало 3 вчителя, атестовано 3 вчителя з них :

- два вчителя за результатами атестації підтвердили вищу кваліфікаційну категорію: вчительі початкових класів –Стеценко О. В. та Яцко Л. О.

- один вчитель за результатами позачергової атестації одержав першу кваліфікаційну категорію: вчитель російської мови та літератури Баландіна Ю. М.

Атестаційна комісія здійснювала атестацію педагогічних працівників з урахуванням наступних критеріїв:

1. Навчальні досягнення учнів.

2. Досягнення учнів в конкурсах, олімпіадах.

3. Досягнення вчителя у фахових конкурсах.

4. Методична робота:

Однією із умов проходження атестації є наявність курсової перепідготовки. Всі вчителі, які проходили атестацію пройшли курсову перепідготовку:

- Стеценко О. В. вчитель початкових класів – 19.08.2017 р. СПК №02135804/1584-17 Донецький ОІППО м. Слов*янськ

- Яцко Л. О. вчитель початкових класів - 26.11.2016 р. СПК №02135804/3185-16 Донецький ОІППО м. Слов*янськ

- Баландіна Ю. М. . вчитель російської мови та літератури у 2015 р. закінчила Донбаський державний педагогічний університет.

Засідання атестаційної комісії І рівня були проведені 20.09.2017 року, 09.10.2017 року, 17.01.2018 року та 26.03.2017 року, за результатами яких був виданий наказ № 60 від 30.03.2018 року “Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2016 – 2017 навчальному році” та наказ ДО Маріупольської міської ради №85 від 27.04.2018 р. «Про атестацію педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році»

За результатами атестації було складено характеристики на педагогів що атестувалися та атестаційні листи.

Адміністрацією школи ведеться облік якісного складу педагогічних кадрів, циклограма атестації педагогів, яка включає: план проведення атестації, графік засідання атестаційної комісії, перспективний план проходження атестації, результативність проходження курсової перепідготовки.

Директор Л. Г. Шкляр

Кол-во просмотров: 142

Комментарии