Аналітична довідка

Виноградненської ЗОШ

щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році

Атестація педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. за №1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 20.12.2011р. №1473, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 10.01.2012р. за №14/20327 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 16.08.2013р. № 1417/23949, відповідно до законів України „Про освіту” (ст.54), „ Про загальну середню освіту” (ст.27), наказу начальника управління освіти Маріупольської міської ради від 16.09.2016р. № 832 “Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників навчально- виховних закладів міста у 2016-2017 навчальному році”, наказу по школі від 19/ 09/ 2016 р. №178 «Про атестацію педагогічних працівників у 2016 – 2017 н. р.» та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання.

Атестація здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителів, результатів педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, вивчення навчальної документації, документів про проходження післядипломної курсової підготовки, співбесід з вчителями, які атестуються.

В школі було затверджено склад атестаційної комісії І рівня 2016-2017 навчального року”. (наказ №178 від 19.09.2015 р.) «Про атестацію педагогічних працівників у 2016 – 2017 н. р.» До складу атестаційних комісій були залучені найбільш досвідчені педагоги, голова профспілки школи.

Аналізуючи роботу атестаційної комісії І рівня, у цілому атестація пройшла успішно.

За планом на 2016-2017 навчальний рік атестації підлягало 6 вчителів, атестовано 6 вчителів, із них :

- три вчителя за результатами атестації підтвердили вищу кваліфікаційну категорію: вчитель біології – Шкляр Л. Г., вчитель початкових класів – Латарцева Н. О., вчитель початкових класів – Рамазанова Ю. М.

- один вчитель за результатами атестації підтвердив педагогічне звання «старший вчитель» - вчитель початкових класів Латарцева Н. О.

- три вчителя за результатами атестації підтвердили першу кваліфікаційну категорію: вчитель інформатики – Дика В. В., вчитель української мови та літератури - Збандут Л. Г. та вчитель історії та права – Русінова С. М.

Атестаційна комісія здійснювала атестацію педагогічних працівників з урахуванням наступних критеріїв:

1. Навчальні досягнення учнів.

2. Досягнення учнів в конкурсах, олімпіадах.

3. Досягнення вчителя у фахових конкурсах.

4. Методична робота:

Однією із умов проходження атестації є наявність курсової перепідготовки. Всі вчителі, які проходили атестацію пройшли курсову перепідготовку:

- Шкляр Л. Г. . вчитель біології - 20.09.2014 р. свідоцтво СПК № 4317 , м. Донецьк, ОблІППО:

- Рамазанова Ю. М. вчитель початкових класів – 11.02.2017 р. свідоцтво СПК№02135804/0137-17 м. Словянськ

- Латарцева Н. О. вчитель початкових класів 23.08.2014 р. СПК №3083 м. Донецьк ОблІППО;

- Дика В. В. вчитель інформатики –26.09.2015 р. м. Слов*янськ свідоцтво СПК №1611

- Збандут Л. Г. вчитель української мови та літератури 26.092015 р. м. Слов*янськ свідоцтво СПК №1810

- Русінова С. М. вчитель історії та права 25.02.2017 р. м. Маріуполь 1ПК2693428/000583-17

Засідання атестаційної комісії І рівня були проведені 26.09.2016 року, 07.10.2016 року, 13.01.2017 року та 28.03.2017 року, за результатами яких був виданий наказ № 50 від 30.03.2017 року “Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2016 – 2017 навчальному році” та наказ №65 від 12.04.2017 р. «Про атестацію педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році»

За результатами атестації було складено характеристики на педагогів що атестувалися та атестаційні листи.

Адміністрацією школи ведеться облік якісного складу педагогічних кадрів, циклограма атестації педагогів, яка включає: план проведення атестації, графік засідання атестаційної комісії, перспективний план проходження атестації, результативність проходження курсової перепідготовки.

Директор Л. Г. Шкляр

Кол-во просмотров: 361

Комментарии