ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕОУРОКИ

https://www.facebook.com/vinogradnoe.scool

Математика

Алгебра:

Тема:Квадратные уравнения.Решение неполных квадратных уравнений. (п.18)

Формула корней квадратных уравнений (п.19)

Геометрия:

Тема: Теорема Пифагора.

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника.

You tube набрать текст “ Топ школа алгебра 8 класс” или

“ мрия урок алгебра 8 класс” выбрать уроки по теме и просмотреть их.

You tube набрать текст “ Топ школа геометрия 8 класс” или

“ мрия урок геометрия 8 класс” выбрать уроки по теме и просмотреть их.

Выполнить: №№

602 604 635 639

Выполнить: №№

533 538 543551

582 584 591 593 595

8класс. Биология

30.03.-03.04.

2.Cенсорная система движения,боли. S. 41,42 https://naurok.com.ua/instruktivna-karta-distanciynogo-navchannya-z-biologi-tema-uroku-sensorni-sistemi-rivnovagi-ruhu-dotiku-temperaturi-bolyu-doslidnickiy-praktikum-viznachennya-temperaturi-tila-161151.html

Выполнить тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=165126

8класс Химия

30.03.-03.04.

3. Химические свойства оснований. S 38 https://naurok.com.ua/prezentaciya-himichni-vlastivosti-lugiv-ta-osnov-160032.html

Выполнить тесты https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=191396

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=579787

Выполнить упражнение №139 ст. 203

ИСТОРИЯ УКРАИНЫ

ПАР.25 (ЧИТАТЬ ) ПУНКТЫ 1-2 НАПИСАТЬ КОНСПЕКТ

СОСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ СТР.186 ПОСЛЕ ПАР.25 ВОПР. 17

ПАР .26 (ЧИТАТЬ), ПУНКТЫ 2-4 НАПИСАТЬ КОНСПЕКТ

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

ПАР.17 (ЧИТАТЬ ,).СОСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ ПО ПАР.17 (ВОПРОС 12)

География

ПАР. 34-35 (ЧИТАТЬ) ОТВ. НА ВОПРОСЫ ПОСЛЕ ПАР. НА ВЫБОР ПИСЬМЕННО КОНТ КАРТА ПОКАЗАТЬ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ

8 класс немецкий язык

Ст.126 учить слова и записать в словарь

Упр1,2 ст.126 учебника письменно

Упр3 ст.127 учебника письменно

Печатная тетрадь урок49 выполнить все упражнения

Ст.128 учить лексику с записью в словарь

Упр1 ст.128 читать Упр 2 ст128 письменно(учебн)

Упр3 ст128 пис (учебн) Упр 6 стр131 пис

Печатная тетрадь урок 50 (1,3,4 задания)

ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ

1) § 21 выучить.

Відповіді в зошит .Пройти тест за посиланням: https://naurok.com.ua/test/start/9314

Труд

Работать над проектом - https://paper-art.jimdofree.com/ tutorials/герберы/

8 кл.Українська мова

1) Прослухати https://www.youtube.com/watch?v=XUI9SUPvj_A

2) Виконати тести (виконувати обидва варіанти)Відокремлені члени речення. 8 клас. Варіант I

1. Укажіть правильне твердження. Уточнюючими називають члени речення, які:

А розширюють зміст речення;

Б звужують зміст речення;

В уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення;

Г конкретизують зміст сказаного.

2. Укажіть правильне твердження. Відокремлюватися можуть:

А підмет, присудок, обставина; Б додаток, означення, обставина;

В підмет, присудок, означення; Г підмет, додаток, обставина.

3. Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова?

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.

А Відокремлене означення; Б відокремлена уточнююча обставина;

В відокремлений додаток; Г відокремлена прикладка.

4. Укажіть речення, у якому відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом.

А Зачаровані подорожні сиділи й мовчали.

Б Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав.

В В імлистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці.

Г А он старе Монастирище, колись козацькеє село.

5. Укажіть речення з відокремленим додатком.

А Нікого тут нема, крім мене й господині.

Б Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні.

В Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.

Г І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої.

6. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена іменником з прийменником.

А Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки відставника…

Б Незважаючи на вітрець, робилося душно.

В Звучав потемнілий дзвін, пудів на тридцять.

Г У лісі, опріч мене, є ще хтось.

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1 відокремлений уточнюючий член речення

2 відокремлений додаток

3 відокремлене означення

4 відокремлена обставина

А Спить вітер на колінах у беріз, окутаних у молоко туману.

Б Лев упав і довго, лежачи, стогнав.

В Тут, під кронами білих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.

Г Здається, вогнем чудесним сяють зорі з дніпровських круч.

Д Не маю іншого тепла, окрім отчого краю.

8. Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення і синтаксичною роллю, яку вони виконують.

1 уточнюючий підмет

2 уточнюючий присудок

3 уточнююча обставина місця

4 уточнююче означення

А Пірат був звичайний пес, трудяга.

Б Уже багато років, відколи його забрано од матері, ніхто ні про що не питав.

В І тут, в Америці, живу я Україною.

Г Надійшли жнива, достигла Василева пшениця — така гарна, колос у колос.

Д Він, Шептало, кінь особливий, кінь білий.

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

А Матір моя, Марія, читати мене навчила.

Б Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес.

Відокремлені члени речення. 8 клас. Варіант II

1. Укажіть правильне твердження. Відокремленими називаються члени речення, які:

А виділяються за змістом та інтонаційно;

Б указують на того, до кого звернено мовлення;

В передають ставлення мовця до висловленого;

Г відносяться до одного й того самого слова в реченні й відповідають на одне й те саме питання.

2. Укажіть правильне твердження. На письмі відокремлені члени речення виділяють:

А комами; Б комами і тире; В тире; Г дужками.

3. Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова?

І сон мене так ніжно обійма, що, окрім сну, не хочеться нічого.

А Відокремлена прикладка; Б відокремлене означення;

В відокремлена обставина; Г відокремлений уточнюючий додаток.

4. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена дієприслівниковим зворотом.

А А пісня, наростаючи, пливла над берегом.

Б Жінка йде поволі й трохи зігнувшись.

В І я зими крутий долаю норов, обличчя підставляючи вітрам.

Г Дівчата зачіпали Миколу, жартуючи, а він усе стояв похнюпившись.

5. Укажіть речення з відокремленою прикладкою.

А І Оксану, мою зорю, мою добру долю, що день божий умивали.

Б Над берегом послався невеликий, густо засвічений білою ромашкою луг.

В Виснажені атаками й великими втратами, німці не витримали грізного натиску полку.

Г Голубу сорочку в перехваті підперезано матер’яним поясом з китицями.

6. Укажіть речення, у якому відокремлене означення не виділяється комами

(розділові знаки пропущено).

А Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ. Б Стоять налиті сонцем дні.

В В небі чистім і прозорім сонце сяє. Г А сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі.

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1 відокремлена прикладка

2 відокремлений додаток

3 відокремлена обставина

4 відокремлене означення

А Сумно і мовчки тоді похилилася квітка, листям своїм тремтячи в передсмертнім конанні.

Б І пахне раннім сонцем і медком земля, легким серпанком оповита.

В І сон мене так ніжно обійма, що, окрім сну, не хочеться нічого.

Г Вже й молодик ішов за гору, та зачепивсь за осокір.

Д Іду я, степів перехожий, радію од щастя землі.

8. Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення й синтаксичною роллю, яку вони виконують.

1 уточнюючий присудок

2 уточнююча обставина

3 уточнююча прикладка

4 уточнюючий додаток

А Незмінний колгоспний конюх, дід Саливон, як завжди

клопотався за своїх підопічних.

Б Рівно, на повні груди, дихає юнак.

В Ватажкував наш славний Мустафа-ага, син Ібрагіма,

ханського Дивлет-гірея.

Г Хлопець за два роки змінився — виріс, змужнів.

Д Так, олень добував з-під снігу мох та лишайники — свій харч.

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

А Мовчить, скупавшися в зимовім молоці, алея волохата.

Б І він устав на горах перед нами, наш Київ.

8 кл.укр .літ.

Тести

Ніна Бічуя «Шпага Славка Беркути»

1-2 Міні-твір "Мій улюблений герой твору «Шпага Славка Беркути»

3. Як починається повість?

А.Був вечір. Звичайний вечір з першим ,дуже раннім і дуже лапатим снігом..

Б. Був вечір. Звичайний вечір з першою заметіллю…

В. Був вечір. Звичайний вечір з першим морозом ,який щипав дітей…

Г. .Був вечір. Звичайний вечір з першою хуртовиною, яка не вщухала довгі години…

4.Кого з героїв повісті характеризує ця цитата :» Хлопець шматує папір, шпурляє геть олівці, а потім знову знаходить - червоний, синій,- малює коней синіх з червоними гривами, і в тому полум’ї раптом чує музику, якої не дарували струни. Може , не такий уже він поганий? Просто музика буває різна

А. Стефко Вус.

Б. Юлько Ващук.

В.Славко Беркута.

Г. Андрій Лопух.

5.Назвати героя , якого любило теля, сонце і баба?

А. Стефко Вус.

Б. Юлько Ващук.

В.Славко Беркута.

Г. Настка Вус.

6Ноги ставали міцнішими, пружніли м’язи , і вже не доводилося весь час думати:як добре великим і сильним – їх ніхто не штовхає… Мама потім не могла ніяк повірити, що хлопець сам себе вилікував…» Ці слова – характеристика…

А. Юлька Ващука

Б.Андрія Лопуха

В.Стефка Вуса

Г.Славка Беркути.

7.Назвати місто , яке так описано в повісті: « … І попливло місто із схилів Княжої гори, як ріка рушило на долини і пагорби, убрало їх у каміння. У чорні брами на Ринковій площі вступають у дивних шатах горожами. В аптеці на Ставропігійській у мідному важкому начинні товче сухі зіллиська, схожий на ченця аптекар. Вулицею котиться віз із оббитими колесами…»

А.Київ

Б.Чернівці.

В.Львів

Г.Ужгород.

8. Про яку рису характеру Юлька Ващука наголошується у таких словах Славка Беркути: « Із Юльком сперечатися - все одно, що кам’яну брилу на дуель викликати, він на своєму стоятиме, хоч би й не мав рації»

А .гордість.

Б. мужність.

В. доброта.

Г. впертість.

9.» І коли він помітив сльози на синових очах, то відвернувся, ніби йому обов’язково треба було відвертатися, скидаючи плащ, і син зрозумів, що батько ставиться до нього,як до дорослого не хоче бачити його слабкості». До якого героя повісті можна віднести ці слова

А.Славка Беркуту.

Б.Стефка Вуса.

В.Юлька Ващука.

Г. Андрія Лопуха.

10.Якого героя схарактеризовано такими словами з тексту : « … соловей –розбійник з нашого двору. Стою та дивуюсь: чому ти такий добрий став, у дворі хлопчаків мало що не ломигає , а тут над сорокою розчулюється! Метаморфоза»

А.Андрія Лопуха

2. .Юлька Ващука.

В. Славка Беркуту.

Г. Стефка Вуса.

11. Назвіть розділ, в якому розповідається про розмову Славка Беркути з тренером , який прагне дізнатися причину пропусків занять з фехтування хлопцем.

А. « Також о другій голині дня»

Б. «Напередодні»

В. «Тоді була п’ятниця»

Г.»Два по два - чотири»

12.Відшукайте проблему, якої не порушено у повісті Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути»

А.збереження життя дитини;

Б.віра у свій талант;

В.самовдосконалення і самореалізація дитини;

Г.відповідальність людини за свої вчинки.

Установіть відповідність

13. Установіть відповідність.

Герой Вчинок

1.Славко Беркута А. Рятує сороку з переламаним крилом.

2.Стефко Вус Б. Страждає через невіру однокласників

3.Юлько Ващук В.Вірить у невинність Беркути.

4. Лілі Теслюк Г. В міліції називає чуже прізвище замість свого.

Д. Не боїться пити вино на вулиці.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

14.Установіть відповідність

Проблема Герой

1.Відсутність повноцінного спілкування А. Лілі Теслюк

з дорослими Б. Стефко Вус

2.Пртистояння брехні і правди В.Юлько Ващук

3.Самотність дитини Г.Славко Беркута

4.Віра у свій талант Д.Андрій Лопух

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

15.Установіть відповідність

Герой Цитата з твору

1.Славко Беркута А. «Ноги ставали міцнішими , пружніли м’язи , і вже

не доводилося весь час думати: як добре

2.Стефко Вус великим і сильним - їх ніхто не штовхає…»

3.Лілі Теслюк Б. « …Теля любило …..Сонце гріло, баба

4.Юлько Ващук розказувала казки. Сонце любило …. , і баба

любила ….»

В. «Вона й сама не довго ображалася, що її переставали слухати і розпитувати про знімання в розпитувати про знімання в кіно. Мугикала пісеньки на уроках,носила в клас паяца з великим червоним ротом.»

Г.»…малює коней синіх з червоними гривами, і в тім

полум’ї раптом чує музику, якої не дарували струни.»

Д. « У школі надто багато дітей, я просто не встигаю

приглянутися до їхнього кольору»

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

16.Назвіть жанр твору»Шпага Славка Беркути» у визначенні самої авторки?

17.Вкажіть рису характеру Юлька, яка була домінуючою?

18.Назвати героя, про якого говориться у цій цитаті з тексту: « І від лагідного батькового руху, від ласкавого «мій хлопчику» … раптом відчув себе сильним і здатним довести власну правоту. Бо ж могло бути інакше. Бо тато міг також сказати: « Один раз повірили –досить. Досить.»

8 кл. рос.літ.

1) Проверочная работа по рассказу Л.Н.Толстого «После бала»

1. Что можно сказать о жизненной позиции главного героя?

А) он утверждает идею Л.Н.Толстого непротивление злу насилием»

Б) утверждает мысль автора о необходимости сопричастности человека к бедам других людей

В) понимает необходимость « изменения жизненных условий» для « изменения взглядов человека»

2 Что можно сказать о жизненной позиции Л.Н.Толстого:

а) протестует против николаевской действительности

б) заставляет задуматься о нравственности человека

в) призывает бороться с произволом

3. Укажите, какой факт не относится к биографии Л.Н.Толстого

А)участвовал в Кавказской войне

Б)написал цикл очерков о Крымской войне

В)был «церемониймейстером Двора Его Величества»

Г)занимался народным образованием, основал школу для крестьянский детей

4.Перу Л.Н.Толстого принадлежат

А) «Донские рассказы»

Б) «Одесские рассказы»

В) «Севастопольские рассказы»

Г) «Колымские рассказы»

5.В основе рассказа «После бала» лежит реальный случай, произошедший с

А) А.К.Толстым

Б) А.Н.Толстым

В) братом Л.Н.Толстого Сергеем

Г) самим Л.Н.Толстым

6 .Как Л.Н.Толстой первоначально планировал назвать рассказ «После бала»

А) «Поединок»

Б) «Обыкновенная история»

В) «Бедные люди»

Г) «Дочь и отец»

7.Год создания произведения «После бала»?

А)1842

Б)1903

В)1836

Г)1908

8. Жанр произведения:

А) очерк

Б) повесть

В) рассказ

9. Раскрытию идеи произведения помогает:

А)контраст

Б)гипербола

В)олицетворение

10. Произведение заставляет задуматься о:

А) судьбе полковника

Б) личной ответственности человека за жизнь общества

В) любви Ивана Васильевича

11. Тема произведения:

А) рассказ о полковнике

Б) показ николаевской эпохи

В) повествование о любви Ивана Васильевича

12. Почему полковник, внимательный и чуткий на балу, оказался жестоким и бессердечным после бала?

А) автор показывает двуличие героя

Б) на балу надел «маску» добропорядочности

В) полковник выполняет свои обязанности

2) Сделать конспект.

"Старуха Изергиль."М.Горький

Год написания – 1894.

История создания – Весной 1891 г. М. Горький путешествовал по Бессарабии. Атмосфера южного края вдохновила молодого писателя на создание анализируемого рассказа. Задумку поэт воплотил только спустя 3 года.

Тема – В произведении раскрыто несколько тем, центральными являются такие: любовь, не знающая преград, человек и общество, поколение слабых людей.

Композиция – Структура произведения имеет особенности. Его можно определить как рассказы в рассказе. «Старуха Изергиль» состоит из трех частей, связующим звеном между которыми является диалог парня и старухи.

Жанр – Рассказ. Части посвященные Ларре и Данко – легенды.

Направление – Романтизм.

История создания

История создания произведения берет начало в 1891 г. Тогда М. Горький путешествовал по Бессарабии. Он был впечатлен природой и людьми южного края. В это время у него возникла задумка произведения, к реализации которой писатель приступил в 1894 г. Предположения о годе написания подтверждаются письмами, адресованными В. Г. Короленко.

Рассказ относится к раннему периоду творчества М. Горького, представляет романтический пласт его творчества. Сам автор считал «Старуху Изергиль» «стройным и красивым произведением», о чем писал А. Чехову. Он сомневался, что сможет создать еще что-то подобное.

Впервые произведение увидело мир на страницах «Самарской газеты» весной 1895 г.

Тема

В анализируемом рассказе отобразились мотивы характерные для романтической литературы. Их автор реализовал посредством неординарных сюжетов и образов. М. Горький раскрыл несколько тем, среди которых выделяются следующие: любовь, которая не подчиняется; человек и общество, поколение слабых людей. Указанные темы тесно переплетаются между собой и определяют проблематику произведения.

Начинается «Старуха Изергиль» пейзажной зарисовкой, погружающей читателя в атмосферу Бессарабии. Постепенно авторское внимание переключается на компанию юношей и девушек. За ними наблюдает рассказчик. Он замечает внешнюю красоту молодых людей, которая излучает свободу, наполняющую их души. Сам рассказчик остается возле старухи Изергиль. Женщина не может понять, почему ее собеседник не пошел с веселой компанией. Постепенно между рассказчиком и старухой завязывается разговор.

Женщина рассказывает парню из чужого края местные легенды, вспоминает о своей жизни. Первая легенда посвящена Ларре – тени, которая бродит по бессарабским степям. Когда-то это был юноша – сын орла и женщины. Он вместе с матерью спустился с гор после смерти отца-орла. Парень считал себя выше людей, поэтому посмел убить девушку. За это его изгнали. Сначала Ларра наслаждался одиночеством, без зазрения совести похищал девушек и скот. Но одиночество начало «съедать» его. Ларра решил покончить с собой, но смерть не захотела освобождать его от мучений. Парень тысячи лет блуждал по степям, его тело и кости высохли, осталась лишь тень.

В первой части раскрывается проблема человека и общества. М. Горький показывает, что человек не может жить без любви, без поддержки других людей. Одинокое существование – лишь иллюзия счастья, которая очень быстро разбивается.

Во второй части старуха рассказывает о своей жизни и отношениях с мужчинами. Смысл жизни, по мнению героини, в любви. У Изергиль было много поклонников. Она умела отдаваться нежным чувствам без лишних раздумий. В молодости женщина жертвовала собой ради тех, кого любила. Ее же безжалостно предавали, использовали, однако ее душа продолжала излучать свет. Рассказ Изергиль подталкивает читателя к выводу: нельзя позволять своему покрываться каменной оболочкой, даже если его не раз разбивали.

Третья часть рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» – легенда о Данко, парне, который пожертвовал своим сердцем ради других людей. В ней автор продолжает тему конфликта человека и общества. Вот только Данко – полная противоположность Ларры. Данко – типичный романтический герой. Он отчужден от общества, в то же время его душа наполнена благородными порывами. Этого парня Старуха Изергиль ставит в пример слабому духом поколению рассказчика.

Смысл названия произведения следует искать в системе образов. Центром ее является именно старуха Изергиль. Важно также учитывать символическое значение имени женщины. Большинство исследователей считает, что имя «Изергиль» образовалось от древнескандинавского «иггдрасиль», означавшего ясень. Скандинавы считали это дерево основой мира, связывающим три царства: мертвых, богов и людей. Героиня рассказа тоже напоминает посредника между живыми и мертвыми, ведь хранит и передает мудрость, подаренную самой жизнью.

Идея произведения: прославление смелости, красоты и благородных порывов, осуждение пассивности и духовной слабости людей.

Основная мысль – человек не может быть счастливым без общества, в то же время он не должен гасить свой внутренний огонь, пытаясь соответствовать стереотипам.

Композиция

Особенности композиции позволяют автору раскрыть несколько тем. Произведение можно назвать рассказами в рассказе. Оно состоит из трех частей, которые обрамляются диалогом рассказика и старухи Изергиль. Первая и последняя части – легенды, а вторая – воспоминания старухи о молодости. Разговор пожилой женщины и рассказчика соединяет три разные по содержанию части.

Каждый рассказ имеет экспозицию, завязку, развитие событий и развязку. Поэтому для более глубокого понимания произведения «Старуха Изергиль» анализ сюжета каждой его части следует делать отдельно.

Главные герои

О героях произведения мы написали отдельную статью – Главные герои «Старухи Изергиль».

Жанр

Жанр произведения – рассказ, ведь оно небольшого объема, а главную роль играет сюжетная линия старухи Изергиль. Также в рассказе есть две легенды (первая и третья части). Некоторые исследователи считают их притчами из-за ярко выраженной поучительной составляющей. Направление «Старухи Изергиль» – романтизм.

Жанровое своеобразие, система образов и сюжет определили характер художественных средств. Тропы помогаю приблизить рассказ к фольклору.

8 кл.рус.яз. Выполнить проверочную работу.

«Обособленные члены предложения».

1. Определите, в каких предложениях есть причастный оборот:

1) Ожил лес покрытый дымкой молодой зеленью. 2) Дорога белела освещённая месяцем.

3) Машина долго кружила по улицам похожим на сады.

4) Пустынный двор разрезанный оврагом зарос бурьяном из конца в конец.

5) Пахучая ветка по-тепличному безжизненная склонилась на край стакана.

2. Укажите предложения, в которых есть обособленные определения:

1) В небе ясно блестели небрежно насыпанные звёзды. 2) Слепит глаза морозный жгучий день рассыпавший скрипучие сугробы. 3) Зловещий вой пронзительный и наглый разрезал небо надвое. 4) Заросшая просёлочная дорога жалась к реке.

5) Весенней негой утомлён я впал в невольное забвенье.

3. Определите, в каких предложениях одиночное определение нужно обособить:

1) Белые звёзды мигают в реке. 2) Отставшие льдины стукались о борт корабля.

3) Звёзды ясные отражаются в реке. 4) Плачет бедная без устали она.

5) На кого вы меня старого покинули?

4.Укажите предложения, в которых нет пунктуационных ошибок:

1) Насыщенные холодом тучи ползли над Царицыном.

2) Разморённые жарой, люди двигаются медленно, вяло.

3) Дружбой сильна молодость наша борьбе за мир верна.

4) Опытный и осторожный, Усольцев отучил Андрея от пренебрежения к деталям.

5)Полный раздумья шёл я однажды по большой дороге.

5. Укажите, в каких предложениях нужно поставить запятую перед союзом И:

1) В большой корзине кот сидел, подушками обложенный и подозрительно глядел на прут в руке Серёжиной.

2) Он мельком вспомнил о матери и пронизанный горячим уколом боли, с усилием отогнал мысль о ней.

3) Меня брало нетерпение скорее попасть к своим и я еле сдерживал шаг.

4) Голова перестала шуметь и холодной росой покрылся лоб.

5) Тоня сбежала по сходням и смелым прыжком прыгнула прямо в толпу друзей.

6. Определите, в каких предложениях есть обособленное приложение:

1) Старик Зданевич бывший преподаватель гимназии занимался французским языком с несколькими недорослями.

2) В квартире паровозного машиниста Гладышева было людно и шумно.

3) В этом городе (Тарусе) жил незадолго до смерти замечательный поэт Заболоцкий.

4) Живёт у нас корабельный врач быстрый и строгий старик большой знаток музыки обладатель большой исторической библиотеки.

5) Николай Николаевич больше всего любит щеглов разноцветных и нарядных птиц похожих издали на порхающие цветы.

7.Выясните, в каких предложениях приложение выделяется при помощи дефиса:

1) Этим летом поехал я в Тарусу – тихий городок на Оке.

2) Живёт в нём слесарь Яков Степанович – изобретатель и поэт в душе.

3) Яков Степанович – человек до всего любопытный, вникающий в суть любого дела.

4) Есть столяр Николай Никитич – знаток птиц.

5) Его клетки – это просто птичьи дворцы с мезонинами, антресолями и балкончиками.

8. Определите, в каких предложениях приложение присоединяется дефисом:

1) В реке начали брать шелесперы серебряные и сильные рыбы.

2) Под тёмно-зелёными листьями водорослей плавали жуки плавунцы.

3) Особенно была хороша сверкающая сверху донизу королева сосна.

4) Был конец декабря самое грустное время в деревне.

5) Пел свою нехитрую песню медный самовар инвалид.

9.В каких предложениях нет пунктуационных ошибок:

1) В 1961 году первый человек лётчик Гагарин облетел на космической ракете вокруг Земли.

2) Учитель и писатель Дмитрий Гулиа – просветитель Абхазии - создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах.

3) Брат Кирилла Илья уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо.

4) Старший из них, Миша, учился, с нами в одном классе.

5) Он медлит с ответом, мечтатель- хохол.

10.Укажите, в каких предложениях есть причастный оборот, стоящий после определяемого слова:

1) Сосновый лес таинственно высок темнеет над песчаною грядою.

2) Гляжу в задумчивом покое на куст склонённый над рекою.

3) Трава примятая ногой ласково шуршит.

4) Над головой видны осыпанные надувшимися смолистыми почками тонкие ветви берёз.

5) По реке несло желтоватую пену похожую на сбитый белок.

11. Определите, в каких предложениях союз И связывает однородные члены:

1) Хлопнул флаг и пополз вниз по мачте.

2) Штурман заветную карту берёт и видит синь океанов.

3) Снова море в огне небывалом и на Балтике снова весна.

4) Гаврик ловко развязал и поднял новый четырёхугольный парус.

5) Играло радио и его голос разносился по степи.

12 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Пожизненный найм (1) не обязывая владельцев предприятий заботиться о каждом сотруднике (2) ставил рабочих в крайне зависимое положение (3) и (4) прочно укрепившись в японском обществе (5) обрёл силу юридического закона. 1) 1, 2, 3 2) 2, 3, 4 3) 3, 4, 5 4) 1, 2, 4, 5

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Коммерческие банки вынуждены анализировать ситуацию (1) вникая во все детали (2) и (3) найдя выход (4) преодолевать (5) и политические трудности

1) 1, 2, 4 2) 1, 2, 5 3) 1, 2, 3, 5 4) 1, 2, 3, 4

14. Спишите текст, расставьте знаки препинания. Обозначьте обособленные члены предложения.

1)Общий сбор полка был назначен в десять часов но ни одному ротному командиру за исключением Стельковского не пришла в голову мысль дать людям выспаться и отдохнуть перед смотром. 2) Однако Петин рассказ против всяких ожиданий произвёл на Гаврика громадное впечатление. 3) Лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок. 4) Большинство солдат кроме дежурных спало как ранее приказал Акимов. 5) Четыре орудия поочерёдно слали снаряды туда но сверх Григорьева ожидания орудийный огонь не внёс заметного замешательства в ряды красных. 7) Площадь всех природных льдов на нашей планете включая область расположения айсбергов и разреженных льдин составляет в среднем сто миллионов квадратных километров. 8) Обсудив все вопросы он поднялся стараясь не потревожить нежные огуречные плети и заторопился к калитке. 9) Здесь положив на деревянные рейки лапчатые узловатые локти и лоснясь на солнце узорчатым листом рос виноград. 10) Прогрессируя наша историческая наука дала множество новых разветвлений.

Кол-во просмотров: 168

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930